Podstawy mediacji – 96 godzin treningu

Trening kluczowych umiejętności mediacyjnych 96 godzin dydaktycznych :: 4 bloki weekendowe – 21.05-03.10.2021 :: Warszawa   Praca z konfliktem jest ważną umiejętnością, ponieważ sytuacje sporne są naturalnym elementem każdego obszaru życia, w tym rodzinnego, zawodowego i społecznego. Chętnie podzielimy się zdobytą przez lata praktyki wiedzą i doświadczeniem. W związku z Więcej…