ZAPRASZAMY NA NIEODPŁATNE SZKOLENIE „MEDIACJA W CYWILNYCH SPRAWACH TRANSGRANICZNYCH”

Zajmujesz się zawodowo prowadzeniem MEDIACJI CYWILNYCH? Chcesz prowadzić MEDIACJE MIĘDZYNARODOWE – pomagać w rozwiązywaniu konfliktów transgranicznych pomiędzy osobami fizycznymi, firmami, organizacjami i organami administracji publicznej?

Zarejestruj się na stronie projektu INMEDIATE

Dzięki projektowi INMEDIATE – International Mediators Trained in Europe – masz możliwość uczestniczenia NIEODPŁATNIE w praktycznym szkoleniu dedykowanym mediatorom w sprawach cywilnych, prowadzonym w całości w języku angielskim i uznawanym przez 3 różne europejskie uniwersytety:
• UNIVERSITY OF FLORENCE (Włochy)
• STEINBEIS-HOCHSCHULE TRÄGER GGMBH (Niemcy)
• SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOLECZNY (Polska)

Dzięki szkoleniu uzyskasz specjalistyczne kompetencje związane z mediacjami w sprawach transgranicznych (w tym dotyczące technologii cyfrowych dedykowanych rozwiązywaniu konfliktów za pośrednictwem Internetu – ODR) i staniesz się częścią sieci mediatorów transgranicznych z całej Europy!

Zarejestruj się na stronie projektu INMEDIATE

Kiedy ogłosimy zaproszenie do składania wniosków, które planujemy na 15 maja 2021 r., prześlemy Ci powiadomienie! Łącznie wyłonionych zostanie 36 uczestników, w tym 12 osób z Polski.

INMEDIATE jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus + 2014-2020 i promowanym przez BIBB, niemiecki Federalny Instytut Kształcenia i Szkolenia Zawodowego. Projekt został opracowany i jest rozwijany przez siedem organizacji partnerskich – 3 kraje UE: Włochy, Niemcy i Polska – posiadających doświadczenie w zakresie mediacji w sprawach transgranicznych. Głównym celem projektu jest ustanowienie wspólnego europejskiego standardu kwalifikacji zawodowych dla mediatorów w sprawach transgranicznych.

👉 Odwiedź stronę projektu INMEDIATE
👉 Obserwuj INMEDIATE na portalach Facebook i LinkedIn
👉 Potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas: biuro@mediatorzy.pl

Kategorie: Ogłoszenia