Trening kluczowych umiejętności mediacyjnych

96 godzin dydaktycznych :: 4 bloki weekendowe – 25.02-22.05 2022 :: Warszawa

 

Praca z konfliktem jest ważną umiejętnością, ponieważ sytuacje sporne są naturalnym elementem każdego obszaru życia, w tym rodzinnego, zawodowego i społecznego.

Chętnie podzielimy się zdobytą przez lata praktyki wiedzą i doświadczeniem. W związku z tym zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby umieć skorzystać z potencjału, jaki niesie ze sobą konflikt, na 96 godzinny trening mediacyjny. Da on podstawy do prowadzenia mediacji oraz rozwoju swojej mediacyjnej ścieżki zawodowej.

 

Po ukończeniu warsztatu osoby uczestniczące będą:

  • potrafiły zbudować u stron konfliktu zaufanie i gotowość do mediacji,
  • rozumiały mechanizm mediacji i potrafiły dobrać metody pracy adekwatne do etapu mediacji i sytuacji, z którą pracują,
  • potrafiły radzić sobie z emocjami własnymi i stron konfliktu,
  • znały kontekst prawny, w którym osadzona jest mediacja,
  • miały większą świadomość swojego potencjału i ograniczeń w roli mediatora/ki.

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu. Będziemy pracować na sprawach organizacyjnych, społecznych, cywilnych, gospodarczych i rodzinnych korzystając z wiedzy i doświadczenia prowadzącego oraz osób uczestniczących. 

 

W trakcie szkolenia będzie możliwość zobaczenia całego procesu mediacji prowadzonego przez trenera oraz  wzięcia udziału w symulacji mediacji obejmującej wszystkie jej etapy. 

Zależy nam, żeby uczestnicy i uczestniczki szkolenia mieli szansę otrzymania indywidualnej informacji zwrotnej od osoby prowadzącej, dlatego liczba miejsc jest ograniczona.

 

Po ukończeniu szkolenia wspieramy merytorycznie jego uczestników i uczestniczki w rozpoczęciu własnej praktyki mediacyjnej w formie superwizji indywidualnej i grupowej. W ramach opłaty za szkolenie wchodzi jedna sesja superwizji indywidualnej.

 

Szkolenie daje podstawy do przystąpienia do egzaminu w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

 

Liczba godzin: 96 dydaktycznych

Terminy: Cztery weekendowe bloki: 25-27.02; 25-27.03; 22-24.04; 20-22.05. 2022.

 

Godziny pracy: Piątek 10-17; Sobota 10-17; Niedziela 9-15 (w piątek i sobotę godzinna przerwa).

Miejsce szkolenia: ul. Oleandrów 6, Warszawa.

 

Koszt przy jednorazowej wpłacie: 3100 zł plus VAT 23% (do 10 lutego 2022) 

Koszt przy dwóch ratach:  każda 1700 zł plus VAT 23% ( I rata do  10 lutego 2022; II rata do 10 kwietnia 2022)


Prowadzący: Konrad Sobczyk

Mediator, superwizor, trener mediacji. Współzałożyciel firmy mediatorzy.pl

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń przygotowujących do roli mediatora/ki. Jeden z pionierów superwizji mediacyjnej w Polsce. 

 

Udział w szkoleniu poprzedza rozmowa konsultacyjna z osobą prowadzącą. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt na adres mailowy: k.sobczyk@mediatorzy.pl

Kategorie: Ogłoszenia