szachyW mediacji podejmujesz własne decyzje.

Mediatorzy wspomagają negocjacje między stronami, zamiast doradzać, rozstrzygać czy decydować za nie. W znakomitej większości sporów to nie brak wiedzy czy jasnych oczekiwań jest przyczyną konfliktu, lecz szwankująca komunikacja między stronami. Lepsze wzajemne zrozumienie prowadzi do satysfakcjonującego porozumienia.

Mediacja prowadzi do korzystnych rozwiązań na wysokim poziomie.

Mediatorzy są profesjonalistami w dziedzinie rozwiązywania konfliktów, doświadczonymi w dziedzinie sporów gospodarczych. W trakcie pracy ze stronami pomagają również określić,
w jakich sytuacjach potrzebna będzie specjalistyczna porada, np. prawna, podatkowa, techniczna etc. Eksperci z powyższych branż mogą również zostać włączeni do mediacji, by na bieżąco wspomagać strony wiedzą fachową. W mediacji mogą także brać udział adwokaci stron.

Mediacja umożliwia utrzymanie współpracy na dogodnych dla obu stron warunkach.

W działalności gospodarczej trudności lub nieporozumienia są rzeczą naturalną i – o ile dojdzie do ugody rozwiązującej problem z korzyścią dla obu stron – nie muszą oznaczać końca współpracy, utraty dobrej relacji lub korzystnego kontraktu. W mediacji osiągniesz takie porozumienie i sam zdecydujesz o przyszłości wspólnego przedsięwzięcia.

Mediacja jest mniej sformalizowana niż sąd.

Umowa z ośrodkiem mediacyjnym precyzuje szczegółowe zasady współpracy, uwzględniając specyfikę sporu i oczekiwania stron. Spotkania odbywają się w mniej formalnej atmosferze, a ich terminy, czas trwania i przebieg dostosowany jest do konkretnej sprawy. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Jednocześnie porozumienia zawarte w mediacji mogą zostać sformalizowane przez sąd.

Mediacja nie zamyka drzwi do innych rozwiązań.

W przypadku gdy druga strona nie zdecyduje się na skorzystanie z mediacji lub w trakcie rozmów nie zostanie zawarte porozumienie, możliwe jest podjęcie kroków na drodze sądowej.

Mediacja przynosi szybkie efekty.

W trakcie kilku sesji mediacyjnych (przeciętnie 1-3) strony mogą wypracować kompleksowe, dostosowane do własnych potrzeb, wysokiej jakości porozumienie.

W mediacji oszczędzasz pieniądze.

Konflikt zawsze jest kosztowny: prowadzi do zachwiania stabilnością firmy, inwestycji czasu w działania na rzecz rozwiązania sporu zamiast w rozwój biznesu, odwraca uwagę od realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa. Dlatego zawsze warto podjąć szybkie kroki na rzecz rozwiązania. Koszty mediacji są wielokrotnie niższe niż wydatki, z jakimi wiąże się postępowanie sądowe. Są również bardziej przewidywalne – przed rozpoczęciem mediacji zostanie uzgodniona spodziewana liczba spotkań i precyzyjnie określone stawki za każde
z nich.

Aktualności

Salon mediacji 18.04.2019
 Serdecznie zapraszamy prawników, sędziów oraz mediatorów na  SALON MEDIACJI:  Mediacja międzynarodowa – nowe prawo spadkowe w UE 18 kwietnia 2019 r. (10.00-13.00)Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, Sala 400 Spotkanie jest okazją do zapoznania się z rozporządzeniem 650/2012, które w...
Czytaj dalej

FOMENTO
... Mediatorzy.pl są partnerem projektu FOMENTO „Wspieranie mediacji transgranicznych w sprawach cywilnych i spadkowych” współfinansowanego przez Komisję Europejską. Celem jest zapobieganie konfliktom w transgranicznych sprawach cywilnych i rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących...
Czytaj dalej

Robert Boch w TVP2 - Pytanie na śniadanie
Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Robert Boch odpowiadał na pytanie: Kim jest mediator? Opis programu: W Polsce coraz częściej ludzie korzystają z pomocy mediatorów. Coraz częściej sami szukają kontaktu z nimi, nie czekając na propozycję np. od adwokata. Kim jest mediator i w jakich...
Czytaj dalej

Mediacje rodzinne - ksiązka Agaty Gójskiej
Miło nam donieść, że Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego wznowiły książkę Agaty Gójskiej nt mediacji rodzinnych. Książka jest już w sprzedaży! Mediacje rodzinne - Agata Gójska. Książka dotyczy mediacji w sprawach rodzinnych, w szczególności związanych z rozwodem. Prezentuje wiedzę teoretyczną...
Czytaj dalej

Lepszy rodzic - warsztaty
Dbamy o wszelkiego rodzaju rozwój. Dlatego polecamy warsztaty, które będą się odbywać w naszej siedzibie. Nine to five - jesteś profesjonalistą, 24 h na dobę - rodzicem.Potraktuj tę rolę równie profesjonalnie.Zapraszam na II cześć cyklu warsztatów “Lepszy Rodzic” .Wejdź w buty swego dziecka,...
Czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenia w 2017
Trwa rekrutacja na nowe szkolenia przygotowujące do roli mediatora rodzinnego. Serdecznie zapraszamy do udziału! Szkolenie specjalizacyjne - "Mediator Rodzinny II"  
Czytaj dalej