Mediacje

 Serdecznie zapraszamy prawników, sędziów oraz mediatorów na

 SALON MEDIACJI:

 Mediacja międzynarodowa –
nowe prawo spadkowe w UE


18 kwietnia 2019 r. (10.00-13.00)
Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, Sala 400

Spotkanie jest okazją do zapoznania się z rozporządzeniem 650/2012, które w obliczu wewnątrzunijnych migracji reguluje postępowania spadkowe wobec obywateli UE mieszkających poza granicami kraju obywatelstwa. Konflikty spadkowe z elementami międzynarodowymi stanowią nowy obszar specjalizacji mediacyjnej.

Program Salonu Mediacji:

 • Analiza Rozporządzenia spadkowego 650/2012
 • Wpływ Rozporządzenia na praktykę prawniczą i mediacyjną oraz rekomendacje wynikające z analizy (raport z badań w sześciu krajach UE – projekt FOMENTO)
 • Elementy różnic w prawie spadkowym w krajach UE w kontekście Rozporządzenia
 • Praktyczne aspekty współpracy międzynarodowej z perspektywy prawnej
 • Mediacja przed-spadkowa
 • Mediacje w międzynarodowych sprawach spadkowych – współpraca

Prowadzący:

Dr Anna Wysocka-Bar, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w międzynarodowym prawie spadkowym. Autorka publikacji z międzynarodowego prawa spadkowego i rodzinnego;

Kamila Zagórska, adwokat z ponad 18 letnią praktyką w sprawach transgranicznych rodzinnych, uczestniczka grup negocjacyjnych rozporządzeń unijnych dotyczących transgranicznych postępowań rodzinnych oraz prac legislacyjnych przepisów krajowych.

Agnieszka Olszewska, mediatorka i trenerka, specjalizuje się w mediacji rodzinnej i międzynarodowej, prowadzi szkolenia w tym obszarze w krajach UE;

Robert Boch, mediator, konsultant i trener, działający w środowisku wielokulturowym od końca lat 90.

Serdecznie zapraszamy.

 

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. :::  Więcej informacji: www.fomentonet.eu

 

...

Mediatorzy.pl są partnerem projektu FOMENTO „Wspieranie mediacji transgranicznych w sprawach cywilnych i spadkowych” współfinansowanego przez Komisję Europejską. Celem jest zapobieganie konfliktom w transgranicznych sprawach cywilnych i rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących kwestii spadkowych, poprzez wspieranie głębszego zrozumienia i prawidłowego wdrażania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 (rozporządzenie dotyczące prawa spadkowego) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE (dyrektywa w sprawie mediacji).

Zobacz FILM

Raport z badań w sześciu krajach UE - podsumowanie

Przyjdź na szkolenie: Gdańsk :: Warszawa :: Białystok

Przyjdź na Salon Mediacji - 18.04.2019 Warszawa

Odwiedź konferencję w Lipsku (Niemcy), 26 czerwca 2019 "European Conference on Mediation in Cross-Border Succession Conflicts"


Więcej informacji na: www.fomentonet.eu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

1. „Akademia Mediacji” to cykl szkoleń związanych z tematyką mediacji i rozwiązywania konfliktów, w tym 40 godzinnego szkolenia mediacyjnego „Podstawy Mediacji” oraz serii 40 godzinnych, specjalizacyjnych szkoleń mediacyjnych.
2. Poniższy tekst określa zasady rekrutacji na 40 godzinne szkolenia mediacyjne prowadzone w ramach Akademii Mediacji.
3. Organizatorem szkoleń w ramach Akademii Mediacji jest firma Mediatorzy.pl sp. z o. o., z siedzibą na ul. Irysa 17, 05-092 w Łomiankach.
4. Szkolenia odbywają się w biurze Mediatorzy.pl sp. z o.o., przy ulicy Wspólnej 54a lok 10 w Warszawie.

 

Zgłoszenie na szkolenie i opłaty – zasady ogólne

5. Zgłoszenie na szkolenie odbywa się poprzez
    a. przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    b. oraz wpłatę zaliczki w wysokości 300 zł na konto bankowe firmy (Nr rachunku bankowego to Volkswagen Bank Polska 07 2130 0004 2001 0455 1719 0001).
6. Wpłata pozostającej należności za szkolenie powinna mieć miejsce przed pierwszym zjazdem.
7. Ceny szkoleń w ramach Akademii Mediacji zamieszczone przy opisie każdego ze szkoleń w serwisie internetowym Organizatora.

 

Rabat na szkolenie „Podstawy Mediacji” za zgłoszenie do miesiąca przed szkoleniem

8. W przypadku szkolenia „Podstawy Mediacji” przy zgłoszeniu na szkolenie do 30 dni przed pierwszym dniem warsztatów uczestnikowi przysługuje rabat w wysokości 100 zł, odejmowany od podstawowej ceny szkolenia.
9. Warunkiem otrzymania rabatu jest
    a. wpłynięcie na konto mailowe firmy formularza zgłoszeniowego do 30 dni przed pierwszym zjazdem (liczy się data otrzymania korespondencji) oraz
    b. wpłynięcie zaliczki w wysokości 300 zł na konto bankowe firmy do 30 dni przed pierwszym zjazdem (pod uwagę brana jest data zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy).
10. Promocja trwa od 24 czerwca 2013 roku do odwołania.

 

Rabat na szkolenie „Podstawy Mediacji” przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób

11. W przypadku szkolenia „Podstawy Mediacji”, przy wspólnym zgłoszeniu na szkolenie dwóch lub więcej osób, każdej z nich przysługuje rabat w wysokości 100 zł.
12. Warunkiem otrzymania rabatu jest
    a. Przesłanie formularzy zgłoszeniowych osób zgłaszających się wspólnie w tej samej wiadomości lub wyraźne wskazanie w formularzu zgłoszeniowym lub w mailu do którego jest załączony formularz zgłoszeniowy imienia i nazwiska osoby lub osób, z którymi przesyłane jest wspólne zgłoszenie,
    b. oraz wpłata zaliczki w wysokości 300 zł (od uczestnika), na konto bankowe organizatora.
13. Promocja trwa od 24 czerwca 2013 roku do odwołania.
14. Osoby zgłaszające się wspólnie, wcześniej niż na 30 dni przed szkoleniem mogą skorzystać z obu rabatów jednocześnie. Cena za szkolenie wynosi wtedy 990 zł.

 

Rezygnacja ze szkoleń i odwołanie szkoleń 40 godzinnych w ramach Akademii Mediacji

15. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez osobę zgłoszoną przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu organizator zwraca wpłatę dokonaną przez uczestnika, po potrąceniu bezzwrotnej zaliczki w wysokości 300 zł.
16. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia po jego rozpoczęciu wpłacona kwota nie jest zwracana.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 8 osób.
18. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty, razem z zaliczką. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.
19. Osoba zgłoszona na szkolenie może odstąpić od zwrotu zaliczki jeżeli decyduje się w na udział w innej edycji tego samego szkolenia.

Zasady obowiązują od dnia 24 czerwca 2013 roku

Wszystkie zdjęcia na witrynie www.mediatorzy.pl pochodzą ze szkoleń i konsultacji prowadzonych przez naszą firmę lub zostały udostępnione na licencji Creative Commons.

Autorzy:

 

Firma Mediatorzy.pl mieści się w Warszawie, przy ulicy Wiejskiej 12 pok.108 (w budynku Wydawnictwa Czytelnik).

Czytaj więcej...

Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której trzecia strona - mediator - towarzyszy uczestnikom/stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

Mediator pomaga przyjrzeć się problemowi z nowej perspektywy, dba aby wszystkie racje zostały wypowiedziane i wysłuchane, wspiera strony w przedyskutowaniu różnych aspektów sytuacji i znalezieniu z niej wyjścia, które dla każdego z uczestników będzie zadowalające, sensowne i uczciwe.

Uznając, że strony same są ekspertami od swoich własnych potrzeb, mediator nie rozstrzyga, nie doradza stronom, nie podejmuje za nie decyzji ani nie rozwiązuje problemu, ale poprzez dbałość o proceduralną warstwę rozmów, wspiera strony w dojściu do ugody.
Mediacja jest procesem poufnym, a udział w niej – dobrowolny.

Przykładowa mediacja (ang.):

talkMediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której neutralny i bezstronny mediator towarzyszy stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.


Z mediacji warto korzystać, gdy stereotypy, negatywne nastawienia lub emocje stron utrudniają komunikację i obniżają jej jakość, blokując możliwość porozumienia. Również w przypadkach, kiedy istnieje poważna rozbieżność dotycząca faktów; strony uznają, że ich interesy są sprzeczne lub gdy dzieli je różnica wartości. Mediatorzy pomogą także w sytuacjach, gdy nie ma jasnych procedur negocjacyjnych, kiedy spór dotyczy wielu kwestii oraz kiedy prowadzone rozmowy osiągnęły impas i nie wiadomo, co robić dalej.

Zarówno w konfliktach między dwoma osobami, jak i złożonych sporach wielostronnych mediatorzy pomagają przyjrzeć się problemowi z nowej perspektywy, dbają o to, aby wszystkie racje zostały wypowiedziane i wysłuchane, wspierają strony w przedyskutowaniu różnych aspektów sytuacji i znajdowaniu z niej wyjścia, które dla każdego z uczestników będzie satysfakcjonujące, konkretne i realistyczne.

Segmenty-300-120

Oferujemy pomoc w sporach i konfliktach sąsiedzkich. Oto niektóre przykładowe typy sporów:

 • spory o miejsca parkingowe
 • konflikty wokół zakłócania spokoju i ciszy przez sąsiadów
 • konflikty o przysłowiową miedzę
 • spory we wspólnotach mieszkaniowych

Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której fachowo przygotowany i doświadczony mediator towarzyszy uczestnikom/stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

Mediator pomaga przyjrzeć się problemowi z nowej perspektywy, dba aby wszystkie racje zostały wypowiedziane i wysłuchane, wspiera strony w przedyskutowaniu różnych aspektów sytuacji i znalezieniu z niej wyjścia, które dla każdego z uczestników będzie zadowalające, sensowne i uczciwe.

Uznając, że strony same są ekspertami od swoich własnych potrzeb, mediator nie rozstrzyga, nie doradza stronom, nie podejmuje za nie decyzji ani nie rozwiązuje problemu, ale poprzez dbałość o proceduralną warstwę rozmów, wspiera strony w dojściu do ugody.
Mediacja jest procesem poufnym, a udział w niej – dobrowolny.

Mediacja to alternatywna wobec sądu metoda rozwiązywania sporów między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. W jej trakcie neutralni, bezstronni i fachowo przygotowani mediatorzy pomagają stronom zdefiniować kwestie sporne, określić własne interesy i wzajemne oczekiwania, wypracować możliwe rozwiązania i – wspierając negocjacje – osiągnąć korzystne i obopólnie akceptowalne porozumienie.

Prowadzimy mediacje w sporach między przedsiębiorstwami - zarówno małymi firmami, jak i dużymi korporacjami, np. dotyczące niedotrzymania warunków umowy (wadliwy towar, nieterminowe warunki spłaty, etc.), a także w przypadku podziałów i przejęć firm.


Przykładowy film z mediacji w sporze gospodarczym:


szachyW mediacji podejmujesz własne decyzje.

Mediatorzy wspomagają negocjacje między stronami, zamiast doradzać, rozstrzygać czy decydować za nie. W znakomitej większości sporów to nie brak wiedzy czy jasnych oczekiwań jest przyczyną konfliktu, lecz szwankująca komunikacja między stronami. Lepsze wzajemne zrozumienie prowadzi do satysfakcjonującego porozumienia.

Mediacja prowadzi do korzystnych rozwiązań na wysokim poziomie.

Mediatorzy są profesjonalistami w dziedzinie rozwiązywania konfliktów, doświadczonymi w dziedzinie sporów gospodarczych. W trakcie pracy ze stronami pomagają również określić,
w jakich sytuacjach potrzebna będzie specjalistyczna porada, np. prawna, podatkowa, techniczna etc. Eksperci z powyższych branż mogą również zostać włączeni do mediacji, by na bieżąco wspomagać strony wiedzą fachową. W mediacji mogą także brać udział adwokaci stron.

Mediacja umożliwia utrzymanie współpracy na dogodnych dla obu stron warunkach.

W działalności gospodarczej trudności lub nieporozumienia są rzeczą naturalną i – o ile dojdzie do ugody rozwiązującej problem z korzyścią dla obu stron – nie muszą oznaczać końca współpracy, utraty dobrej relacji lub korzystnego kontraktu. W mediacji osiągniesz takie porozumienie i sam zdecydujesz o przyszłości wspólnego przedsięwzięcia.

Mediacja jest mniej sformalizowana niż sąd.

Umowa z ośrodkiem mediacyjnym precyzuje szczegółowe zasady współpracy, uwzględniając specyfikę sporu i oczekiwania stron. Spotkania odbywają się w mniej formalnej atmosferze, a ich terminy, czas trwania i przebieg dostosowany jest do konkretnej sprawy. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Jednocześnie porozumienia zawarte w mediacji mogą zostać sformalizowane przez sąd.

Mediacja nie zamyka drzwi do innych rozwiązań.

W przypadku gdy druga strona nie zdecyduje się na skorzystanie z mediacji lub w trakcie rozmów nie zostanie zawarte porozumienie, możliwe jest podjęcie kroków na drodze sądowej.

Mediacja przynosi szybkie efekty.

W trakcie kilku sesji mediacyjnych (przeciętnie 1-3) strony mogą wypracować kompleksowe, dostosowane do własnych potrzeb, wysokiej jakości porozumienie.

W mediacji oszczędzasz pieniądze.

Konflikt zawsze jest kosztowny: prowadzi do zachwiania stabilnością firmy, inwestycji czasu w działania na rzecz rozwiązania sporu zamiast w rozwój biznesu, odwraca uwagę od realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa. Dlatego zawsze warto podjąć szybkie kroki na rzecz rozwiązania. Koszty mediacji są wielokrotnie niższe niż wydatki, z jakimi wiąże się postępowanie sądowe. Są również bardziej przewidywalne – przed rozpoczęciem mediacji zostanie uzgodniona spodziewana liczba spotkań i precyzyjnie określone stawki za każde
z nich.

Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której trzecia strona - mediator - towarzyszy uczestnikom/stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

Mediator pomaga przyjrzeć się problemowi z nowej perspektywy, dba aby wszystkie racje zostały wypowiedziane i wysłuchane, wspiera strony w przedyskutowaniu różnych aspektów sytuacji i znalezieniu z niej wyjścia, które dla każdego z uczestników będzie zadowalające, sensowne i uczciwe.

Uznając, że strony same są ekspertami od swoich własnych potrzeb, mediator nie rozstrzyga, nie doradza stronom, nie podejmuje za nie decyzji ani nie rozwiązuje problemu, ale poprzez dbałość o proceduralną warstwę rozmów, wspiera strony w dojściu do ugody. Ostateczne decyzje bowiem podejmują sami zainteresowani. Jednym z podstawowych założeń mediacji jest właśnie przekonanie, że przy jej pomocy strony mogą osiągnąć porozumienie, które jest "szyte na miarę" konkretnej sytuacji. Takie porozumienie, którego nikt poza samymi stronami by nie wymyślił, ponieważ nikt tak dobrze jak one nie zna swych potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Mediacja jest procesem poufnym, a więc żadne informacje poruszane we wspólnych rozmowach nie wydostają się na zewnątrz, jeżeli sami uczestnicy sobie tego nie życzą.

Mediacja jest również dobrowolna - każda ze stron musi sama podjąć decyzję czy chce skorzystać z pomocy mediatora.

butyW mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich obaw, potrzeb i oczekiwań oraz wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich.

Uczestnicy mediacji mogą swobodnie poruszać się po wszelkich problematycznych kwestiach, poszukując dla nich rozwiązań w odpowiednim dla siebie tempie i czasie.

Jako procedura poufna, mediacja pomaga w zachowaniu - na ile to możliwe - prywatności sporu, pozwala na uniknięcie publicznego roztrząsania kwestii osobistych, intymnych, etc.

Mediacja jest bardziej przyjazna dla stron niż tradycyjna procedura sądowa, pozostając skuteczną i efektywną. Pozwala rozwiązać spór zanim jeszcze rozrośnie się na tyle, że strony będą potrzebowały udać się do sądu. Nie jest przy tym tak stresująca jak proces sądowy ze względu na mniej sformalizowaną atmosferę i możliwość nawiązania dialogu we własnej sprawie.

Gdy wszyscy uczestnicy gotowi są współpracować, by osiągnąć porozumienie, wówczas mediacja ma wielkie szanse powodzenia. Jednak nawet jeśli ostatecznie do porozumienia nie dojdzie, uczestnicy mają możliwość lepszego przyjrzenia się ważnym dla siebie kwestiom, wyartykułowania swych interesów i sporządzenia tzw. "protokołu rozbieżności", by wyraźnie zdać sobie sprawę z dzielących je różnic.

Strony uczestniczące w mediacji w naszym ośrodku podkreślają, iż mediacja pomogła im lepiej zrozumieć złożoność konfliktu, przyjrzeć się istotnym dla sprawy informacjom, lepiej zrozumieć siebie samego i siebie nawzajem, wyraźnie zobaczyć i uwzględnić potrzeby dzieci w sytuacji kryzysu rodziny oraz wypracować swoje własne rozwiązania dla problematycznych kwestii.

butyMediator nie jest "ekspertem od rozwiązań" - bo takimi ekspertami są sami uczestnicy mediacji, lecz "ekspertem od procedury". Oznacza to, że rolą mediatora jest dbałość o takie zorganizowanie mediacji, by strony mogły same podjąć decyzję oraz by była to decyzja świadoma, poparta gruntowną analizą ich potrzeb i rozważeniem dostępnych rozwiązań.

Mediator nie udziela uczestnikom porad prawnych czy terapeutycznych, jego rolą jest natomiast pomoc uczestnikom w przyjrzeniu się wszelkim aspektom ważnych dla nich kwestii, zbadaniu możliwych rozwiązań i wybraniu najbardziej korzystnego dla stron.

Mediator jest osobą neutralną i bezstronną. Neutralność mediatora oznacza, iż nie będzie on naciskał stron do przyjęcia preferowanych rozwiązań, ale pomoże im samym wypracować takie rozwiązania, które uznają za najlepsze. Bezstronność zaś oznacza, że mediator nie będzie faworyzował żadnego z uczestników, ani też popierał kosztem drugiej osoby. Zadaniem mediatora jest zadbanie o to, by każdy z uczestników był pełnoprawnym partnerem we wspólnym rozwiązywaniu problemu.

butyMediacja składa się najczęściej z dwóch etapów: spotkania wstępnego oraz właściwej mediacji. W trakcie wstępnego spotkania informacyjnego mediator przedstawia stronom zasady mediacji, kwalifikuje dany problem do mediacji oraz odpowiada na pytania stron tak, aby uczestnicy mogli podjąć decyzję o jej rozpoczęciu. Kiedy taką decyzję podejmą, uczestnicy wspólnie z mediatorem ustalają termin właściwego spotkania mediacyjnego lub też od razu - na tym samym spotkaniu - rozpoczynają pracę nad sprawami, z którymi przychodzą strony.

Właściwe sesje mediacyjne obejmują współpracę w zidentyfikowaniu głównych obszarów konfliktu i oczekiwań stron, a następnie zbadaniu dostępnych możliwości rozwiązań i pomocy w wyborze najkorzystniejszych dla obu zainteresowanych.

Porozumienie wypracowane wspólnie w trakcie mediacji jest spisywane z pomocą mediatora przez uczestników i podpisywane przez strony. Podczas przygotowywania ostatecznej wersji porozumienia zachęcamy strony do skonsultowania go ze swoimi pełnomocnikami lub zasięgnięcia porady prawnej tak, aby przyjęte zapisy gwarantowały precyzję ustaleń oraz ich zgodność z prawem.  Jeśli sprawa jest kierowana z sądu, porozumienie zawarte w mediacji włączane jest do postanowienia sądowego (np. w przypadku postępowania rozwodowego).

butyProwadzimy mediacje w sprawach międzynarodowych (transgranicznych) i międzykulturowych, np. dla par dwunarodowościowych lub zamieszkujących w dwóch różnych krajach. W naszej praktyce kierujemy się wrażliwością wobec kwestii międzykulturowych, szacunkiem dla różnorodności i gotowością poszukiwania bogactwa w sytuacji odmienności. Organizujemy mediację tak, by uwzględniała praktyczne wyzwania w powyższych sprawach (np. w ramach tzw. mediacji krótkoterminowej - spotkania w jednym długim bloku kilkugodzinnym).


mikk logo Obok projektu mediacji międzykulturowych International Mediation Alliance, w którym uczestniczymy, nasza firma jest partnerem kontaktowym organizacji MiKK (Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten).

Czytaj więcej...

butyNasze doświadczenie uczy nas cierpliwości i szacunku do czasu, jaki jest potrzebny do zainicjowania pozytywnej zmiany. Wiemy, że przerwy pomiędzy spotkaniami mediacyjnymi są potrzebne, by przemyśleć to, co się wydarzyło, zgromadzić potrzebne informacje czy przygotować się do kolejnego kroku ku porozumieniu. Dzięki temu zmiana jest trwalsza, a wypracowane rozwiązania dobrze ugruntowane.

Jednocześnie wiemy, że czas jest dziś dobrem, którego często nam brakuje. Organizujemy mediację biorąc to pod uwagę. W sprawach, w których strony (małżonkowie, rodzice) mieszkają w znacznej odległości - innych miastach lub krajach, albo też w sytuacjach wymagających szczególnego podejścia (np. presja czasu) proponujemy mediację krótkoterminową. W takich przypadkach spotkania mediacyjne odbywają się w całodniowym lub - jeśli istnieje potrzeba - kilkudniowym bloku.

buty

W naszym ośrodku mediacje prowadzone są przez parę mediatorów, zwykle kobietę i mężczyznę.

Koszt jednego spotkania (1,5 godziny) wynosi 222 zł brutto i z reguły jest rozłożony w równych częściach między uczestniczące strony.

W sprawach prowadzonych na zlecenie sądów koszty mediacji regulowane są Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (222 zł brutto za pierwsze spotkanie, 123 zł brutto za każde następne) (Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2018).

Koszt indywidualnej konsultacji (jednej ze stron, z jednym z naszym mediatorów) związanej z przygotowaniem do lub rozpoczęciem mediacji to 123 zł/h brutto.

13 czerwca 2009 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, na mocy których oczekuje się od rozwodzących się rodziców uzgodnienia i przedstawienia sądowi Planu Opieki Rodzicielskiej (zwanego również Planem Wychowawczym; art.58 §1 k.r.o.). W naszej wieloletniej praktyce mediacyjnej obserwujemy, jak bardzo rodzicom potrzebny jest przewidywalny, konkretny, realistyczny i zadowalający dla wszystkich członków rodziny plan rodzicielski. Napięcie, jakie towarzyszy rozwodowi, stres, poczucie zranienia, spiętrzenie codziennych obowiązków nie pomagają w podejmowaniu decyzji. Tymczasem dla dobra dzieci, ale i dla dobra samych rodziców, owe decyzje powinny zostać podjęte z najwyższą starannością, uwzględniając wszelkie niezbędne informacje, zostawiając za sobą przeszłość i wybiegając myślą w przyszłość.

Zapraszamy do zapoznania się z wzorem Planu Opieki Rodzicielskiej stosowanym w naszym ośrodku. Mamy nadzieję, że pomoże Wam samodzielnie porozumieć się w sprawach dotyczących Waszych dzieci lub też posłuży do przygotowania się do wspólnej rozmowy w trakcie mediacji.

pobierz Plan Opieki Rodzicielskiej

Praktykujących mediatorów, którzy chcą rozwijać swój warsztat, doskonalić umiejętności oraz poszukiwać nowych dróg wspierania klientów serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego doświadczenia. Proponujemy następujące metody pracy:

 • zamknięte szkolenia tematyczne

Przeznaczone dla grup/ zespołów zainteresowanych poszerzaniem kompetencji w jasno określonym obszarze (np. budowania wzajemnego zrozumienia, stymulowania pracy nad rozwiązaniami, transformatywnego podejścia do konfliktu). Przygotowujemy programy szkoleniowe "szyte na miarę" organizacji lub zespołu, uwzględniające specyfikę potrzeb uczestników lub sytuacji, w jakiej praktykują mediację.

Dla mniej zdecydowanych proponujemy konsultacje - badanie potrzeb szkoleniowych. Pomożemy skonstruować plan rozwoju umiejętności mediacyjnych dla mediatorów z Twojego ośrodka: propozycje spójnych i wzajemnie ze sobą powiązanych modułów warsztatowych, do realizacji w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej.

 • konsultacje dla mediatorów (coaching)

Zapraszamy indywidualnych mediatorów lub pary współpracujące w ko-mediacji do udziału w konsultacjach służących analizie przypadków i rozwojowi umiejętności mediacyjnych.

 • superwizja

Dla zespołów mediacyjnych proponujemy udział w zamkniętych warsztatach superwizynych służących analizie przypadków, doskonaleniu umiejętności mediacyjnych oraz refleksji nad strategią ośrodka mediacyjnego (wartości, specyfika klientów/spraw, regulacje organizacyjne).

Stale się rozwijamy i podnosimy jakość prowadzonych przez nas mediacji. Dlatego też jesteśmy wdzięczni za informacje, które pomogą nam lepiej odpowiedzieć na Państwa potrzeby.

Niżej zamieszczamy ankietę dla osób zainteresowanych skorzystaniem z mediacji rodzinnej (nie koniecznie w naszym ośrodku). Wypełnienie ankiety pomoże Państwu przygotować się do spotkania mediacyjnego, nam zaś pomoże w stałym doskonaleniu naszych usług mediacyjnych i w pogłębieniu wiedzy na temat sytuacji osób przystępujących do mediacji. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta dla osób zainteresowanych mediacją

Tych z Państwa, którzy uczestniczyli w mediacji w naszym ośrodku zapraszamy do wyrażenia informacji zwrotnej. Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i komentarze. Link do ankiety jest przesyłany uczestnikom mediacji rodzinnych drogą mailową. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Z góry dziękujemy.

Nasz Ośrodek posiada rekomendację Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. W swojej pracy kierujemy się standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Prowadzimy mediacje z indywidualnej inicjatywy zainteresowanych członków rodziny oraz na podstawie postanowienia sądów (jesteśmy stałymi mediatorami z listy SMR).

Czytaj więcej...

Aktualności

Salon mediacji 18.04.2019
 Serdecznie zapraszamy prawników, sędziów oraz mediatorów na  SALON MEDIACJI:  Mediacja międzynarodowa – nowe prawo spadkowe w UE 18 kwietnia 2019 r. (10.00-13.00)Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, Sala 400 Spotkanie jest okazją do zapoznania się z rozporządzeniem 650/2012, które w...
Czytaj dalej

FOMENTO
... Mediatorzy.pl są partnerem projektu FOMENTO „Wspieranie mediacji transgranicznych w sprawach cywilnych i spadkowych” współfinansowanego przez Komisję Europejską. Celem jest zapobieganie konfliktom w transgranicznych sprawach cywilnych i rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących...
Czytaj dalej

Robert Boch w TVP2 - Pytanie na śniadanie
Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Robert Boch odpowiadał na pytanie: Kim jest mediator? Opis programu: W Polsce coraz częściej ludzie korzystają z pomocy mediatorów. Coraz częściej sami szukają kontaktu z nimi, nie czekając na propozycję np. od adwokata. Kim jest mediator i w jakich...
Czytaj dalej

Mediacje rodzinne - ksiązka Agaty Gójskiej
Miło nam donieść, że Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego wznowiły książkę Agaty Gójskiej nt mediacji rodzinnych. Książka jest już w sprzedaży! Mediacje rodzinne - Agata Gójska. Książka dotyczy mediacji w sprawach rodzinnych, w szczególności związanych z rozwodem. Prezentuje wiedzę teoretyczną...
Czytaj dalej

Lepszy rodzic - warsztaty
Dbamy o wszelkiego rodzaju rozwój. Dlatego polecamy warsztaty, które będą się odbywać w naszej siedzibie. Nine to five - jesteś profesjonalistą, 24 h na dobę - rodzicem.Potraktuj tę rolę równie profesjonalnie.Zapraszam na II cześć cyklu warsztatów “Lepszy Rodzic” .Wejdź w buty swego dziecka,...
Czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenia w 2017
Trwa rekrutacja na nowe szkolenia przygotowujące do roli mediatora rodzinnego. Serdecznie zapraszamy do udziału! Szkolenie specjalizacyjne - "Mediator Rodzinny II"  
Czytaj dalej