butyW mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich obaw, potrzeb i oczekiwań oraz wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązań satysfakcjonujących dla wszystkich.

Uczestnicy mediacji mogą swobodnie poruszać się po wszelkich problematycznych kwestiach, poszukując dla nich rozwiązań w odpowiednim dla siebie tempie i czasie.

Jako procedura poufna, mediacja pomaga w zachowaniu - na ile to możliwe - prywatności sporu, pozwala na uniknięcie publicznego roztrząsania kwestii osobistych, intymnych, etc.

Mediacja jest bardziej przyjazna dla stron niż tradycyjna procedura sądowa, pozostając skuteczną i efektywną. Pozwala rozwiązać spór zanim jeszcze rozrośnie się na tyle, że strony będą potrzebowały udać się do sądu. Nie jest przy tym tak stresująca jak proces sądowy ze względu na mniej sformalizowaną atmosferę i możliwość nawiązania dialogu we własnej sprawie.

Gdy wszyscy uczestnicy gotowi są współpracować, by osiągnąć porozumienie, wówczas mediacja ma wielkie szanse powodzenia. Jednak nawet jeśli ostatecznie do porozumienia nie dojdzie, uczestnicy mają możliwość lepszego przyjrzenia się ważnym dla siebie kwestiom, wyartykułowania swych interesów i sporządzenia tzw. "protokołu rozbieżności", by wyraźnie zdać sobie sprawę z dzielących je różnic.

Strony uczestniczące w mediacji w naszym ośrodku podkreślają, iż mediacja pomogła im lepiej zrozumieć złożoność konfliktu, przyjrzeć się istotnym dla sprawy informacjom, lepiej zrozumieć siebie samego i siebie nawzajem, wyraźnie zobaczyć i uwzględnić potrzeby dzieci w sytuacji kryzysu rodziny oraz wypracować swoje własne rozwiązania dla problematycznych kwestii.

Aktualności

Salon mediacji 18.04.2019
 Serdecznie zapraszamy prawników, sędziów oraz mediatorów na  SALON MEDIACJI:  Mediacja międzynarodowa – nowe prawo spadkowe w UE 18 kwietnia 2019 r. (10.00-13.00)Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, Sala 400 Spotkanie jest okazją do zapoznania się z rozporządzeniem 650/2012, które w...
Czytaj dalej

FOMENTO
... Mediatorzy.pl są partnerem projektu FOMENTO „Wspieranie mediacji transgranicznych w sprawach cywilnych i spadkowych” współfinansowanego przez Komisję Europejską. Celem jest zapobieganie konfliktom w transgranicznych sprawach cywilnych i rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących...
Czytaj dalej

Robert Boch w TVP2 - Pytanie na śniadanie
Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Robert Boch odpowiadał na pytanie: Kim jest mediator? Opis programu: W Polsce coraz częściej ludzie korzystają z pomocy mediatorów. Coraz częściej sami szukają kontaktu z nimi, nie czekając na propozycję np. od adwokata. Kim jest mediator i w jakich...
Czytaj dalej

Mediacje rodzinne - ksiązka Agaty Gójskiej
Miło nam donieść, że Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego wznowiły książkę Agaty Gójskiej nt mediacji rodzinnych. Książka jest już w sprzedaży! Mediacje rodzinne - Agata Gójska. Książka dotyczy mediacji w sprawach rodzinnych, w szczególności związanych z rozwodem. Prezentuje wiedzę teoretyczną...
Czytaj dalej

Lepszy rodzic - warsztaty
Dbamy o wszelkiego rodzaju rozwój. Dlatego polecamy warsztaty, które będą się odbywać w naszej siedzibie. Nine to five - jesteś profesjonalistą, 24 h na dobę - rodzicem.Potraktuj tę rolę równie profesjonalnie.Zapraszam na II cześć cyklu warsztatów “Lepszy Rodzic” .Wejdź w buty swego dziecka,...
Czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenia w 2017
Trwa rekrutacja na nowe szkolenia przygotowujące do roli mediatora rodzinnego. Serdecznie zapraszamy do udziału! Szkolenie specjalizacyjne - "Mediator Rodzinny II"  
Czytaj dalej