...

Mediatorzy.pl są partnerem projektu FOMENTO „Wspieranie mediacji transgranicznych w sprawach cywilnych i spadkowych” współfinansowanego przez Komisję Europejską. Celem jest zapobieganie konfliktom w transgranicznych sprawach cywilnych i rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących kwestii spadkowych, poprzez wspieranie głębszego zrozumienia i prawidłowego wdrażania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 (rozporządzenie dotyczące prawa spadkowego) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE (dyrektywa w sprawie mediacji).

Zobacz FILM

Raport z badań w sześciu krajach UE - podsumowanie

Przyjdź na szkolenie: Gdańsk :: Warszawa :: Białystok

Przyjdź na Salon Mediacji - 18.04.2019 Warszawa

Odwiedź konferencję w Lipsku (Niemcy), 26 czerwca 2019 "European Conference on Mediation in Cross-Border Succession Conflicts"


Więcej informacji na: www.fomentonet.eu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.