W jakich sprawach:

spol-300-120
  • W obliczu konfliktów lub spodziewanych sporów w związku z nowymi inwestycjami na danym terenie lub wykorzystywaniem dotychczas istniejących – w mieście, gminie, powiecie (np. utylizacja odpadów,budowa tras szybkiego ruchu, rewitalizacja terenów, budowa nowego osiedla na terenach istotnych ekologicznie)
  • W przypadku problemów społecznych czy konfliktów między różnymi grupami interesu, związanych z sytuacją na danym terenie, np.:

    • konflikty, w które są zaangażowane wspólnoty mieszkaniowe
    • spory, w które zaangażowane są instytucje publiczne lub samorządowe (np.urząd miasta, gminy, szkoła, ośrodek zdrowia itp.), organizacje pozarządowe lub inni aktorzy społeczni

  • Wobec potrzeby stworzenia kompleksowych planów rozwoju, angażujących rozmaitych interesariuszy (np. strategie społeczne, strategie rozwoju lokalnego), znalezienia wspólnie wypracowanych i zaakceptowanych rozwiązań istotnych problemów społecznych

Aktualności

Salon mediacji 18.04.2019
 Serdecznie zapraszamy prawników, sędziów oraz mediatorów na  SALON MEDIACJI:  Mediacja międzynarodowa – nowe prawo spadkowe w UE 18 kwietnia 2019 r. (10.00-13.00)Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, Sala 400 Spotkanie jest okazją do zapoznania się z rozporządzeniem 650/2012, które w...
Czytaj dalej

FOMENTO
... Mediatorzy.pl są partnerem projektu FOMENTO „Wspieranie mediacji transgranicznych w sprawach cywilnych i spadkowych” współfinansowanego przez Komisję Europejską. Celem jest zapobieganie konfliktom w transgranicznych sprawach cywilnych i rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących...
Czytaj dalej

Robert Boch w TVP2 - Pytanie na śniadanie
Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Robert Boch odpowiadał na pytanie: Kim jest mediator? Opis programu: W Polsce coraz częściej ludzie korzystają z pomocy mediatorów. Coraz częściej sami szukają kontaktu z nimi, nie czekając na propozycję np. od adwokata. Kim jest mediator i w jakich...
Czytaj dalej

Mediacje rodzinne - ksiązka Agaty Gójskiej
Miło nam donieść, że Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego wznowiły książkę Agaty Gójskiej nt mediacji rodzinnych. Książka jest już w sprzedaży! Mediacje rodzinne - Agata Gójska. Książka dotyczy mediacji w sprawach rodzinnych, w szczególności związanych z rozwodem. Prezentuje wiedzę teoretyczną...
Czytaj dalej

Lepszy rodzic - warsztaty
Dbamy o wszelkiego rodzaju rozwój. Dlatego polecamy warsztaty, które będą się odbywać w naszej siedzibie. Nine to five - jesteś profesjonalistą, 24 h na dobę - rodzicem.Potraktuj tę rolę równie profesjonalnie.Zapraszam na II cześć cyklu warsztatów “Lepszy Rodzic” .Wejdź w buty swego dziecka,...
Czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenia w 2017
Trwa rekrutacja na nowe szkolenia przygotowujące do roli mediatora rodzinnego. Serdecznie zapraszamy do udziału! Szkolenie specjalizacyjne - "Mediator Rodzinny II"  
Czytaj dalej