Nowe Studium dla Warszawy

Miasto st. Warszawa opracowało projekt nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i rozpoczyna konsultacje społeczne tego dokumentu. Studium to swego rodzaju „konstytucja przestrzenna” gminy i musi odpowiedzieć na bardzo wiele różnych potrzeb, a niekiedy rozstrzygnąć w sytuacji sprzeczności. Na przełomie lat 2018/2019 moderowaliśmy spotkania na etapie zbierania wniosków do studium. Teraz możecie nas zobaczyć na spotkaniach informacyjnych w dzielnicach i dyskusji publicznej w PKiN. Więcej informacji na miejskiej stronie Konsultacji społecznych.