Podstawy mediacji. Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Podstawy mediacji – trening kluczowych umiejętności mediacyjnych

96 godzin dydaktycznych: 4 bloki weekendowe – 23.02-12.05.2024 :: Warszawa

 

Praca z konfliktem jest ważną umiejętnością, ponieważ sytuacje sporne są naturalnym elementem każdego obszaru życia, w tym rodzinnego, zawodowego i społecznego.

Chętnie podzielimy się zdobytą przez lata praktyki wiedzą i doświadczeniem. W związku z tym zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby umieć skorzystać z potencjału, jaki niesie ze sobą konflikt, na 96 godzinny trening mediacyjny. Da on podstawy do prowadzenia mediacji oraz rozwoju swojej mediacyjnej ścieżki zawodowej.

Po ukończeniu warsztatu osoby uczestniczące będą:

  • potrafiły zbudować u stron konfliktu zaufanie i gotowość do mediacji,
  • rozumiały mechanizm mediacji i potrafiły dobrać metody pracy adekwatne do etapu mediacji i sytuacji,                 z którą pracują,
  • potrafiły radzić sobie z emocjami własnymi i stron konfliktu,
  • znały kontekst prawny, w którym osadzona jest mediacja,
  • miały większą świadomość swojego potencjału i ograniczeń w roli mediatora/ki.

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu. Będziemy pracować na sprawach organizacyjnych, społecznych, cywilnych, gospodarczych i rodzinnych korzystając z wiedzy i doświadczenia prowadzącego oraz osób uczestniczących. 

W trakcie szkolenia będzie możliwość zobaczenia całego procesu mediacji prowadzonego przez trenera oraz  wzięcia udziału w symulacji mediacji obejmującej wszystkie jej etapy. 

Zależy nam, żeby uczestnicy i uczestniczki szkolenia mieli szansę otrzymania indywidualnej informacji zwrotnej od osoby prowadzącej, dlatego liczba miejsc jest ograniczona.

Po ukończeniu szkolenia wspieramy merytorycznie jego uczestników i uczestniczki w rozpoczęciu własnej praktyki mediacyjnej w formie superwizji indywidualnej i grupowej. W ramach opłaty za szkolenie wchodzi jedna sesja superwizji indywidualnej.

Szkolenie daje podstawy do przystąpienia do egzaminu w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Liczba godzin: 96 dydaktycznych

Terminy: Cztery weekendowe bloki: 23-25.II; 22-24.III; 12-14.IV; 10-12.V

Godziny pracy: Piątek 10-17; Sobota 10-17; Niedziela 9-15 (w piątek i sobotę godzinna przerwa).

Miejsce szkolenia: Sala szkoleniowa w centrum Warszawy.

Koszt przy jednorazowej wpłacie: 3700 zł plus VAT 23% (do 10 lutego 2024) 

Koszt przy dwóch ratach:  każda 1900 zł plus VAT 23% (I rata do  10 lutego 2024; II rata do 10 kwietnia 2024)

Prowadzący: Konrad Sobczyk

Mediator, superwizor, trener mediacji. Współzałożyciel firmy mediatorzy.pl

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń przygotowujących do roli mediatora/ki. 

Jeden z pionierów superwizji mediacyjnej w Polsce. 

Udział w szkoleniu poprzedza rozmowa konsultacyjna z osobą prowadzącą. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt na adres mailowy: k.sobczyk@mediatorzy.pl