Trening superwizyjny: Postawa i Struktura

Trening superwizyjny: Postawa i Struktura

 40 godzin zegarowych :: 2 bloki weekendowe – 13-15.09-4-6.10.2024 :: Warszawa

 

Praca z konfliktem jest wymagająca i obciążająca emocjonalnie. Zdarza się, że w procesie mediacji zderzamy się z naszymi osobistymi lękami i słabościami.  Wsparciem dla mediatorów i mediatorek może być superwizja, która pozwala na refleksję nad własnym stylem i sposobem pracy oraz na zadbanie o własną psychohigienę.

Chętnie podzielę się zdobytą przez lata praktyki wiedzą i doświadczeniem. W związku z tym zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspierać innych mediatorów i mediatorki w ich codziennej praktyce na trening superwizyjny. Da on podstawy do prowadzenia superwizji oraz będzie szansą na wzbogacenie własnego warsztatu pracy. 

 

Po ukończeniu warsztatu osoby uczestniczące będą:

 rozumiały mechanizm superwizji i potrafiły dobrać metody pracy adekwatne do sytuacji, z którą pracują,

 rozumiały rolę osoby superwizującej i potrafiły korzystać z postawy superwizyjnej, jako jednego z narzędzi pracy w tej roli,

 miały większą świadomość swojego potencjału i ograniczeń w roli superwizora/ki.


Trening superwizyjny skierowany jest do praktykujących mediatorów i mediatorek. W trakcie warsztatu będzie możliwość kilkukrotnego przećwiczenia całego procesu superwizji oraz poszczególnych technik przydatnych na poszczególnych jego etapach. Będziemy pracować na przypadkach osób uczestniczących. 

Zależy mi, żeby uczestnicy i uczestniczki szkolenia mieli szansę otrzymania indywidualnej informacji zwrotnej od osoby prowadzącej, dlatego liczba miejsc jest ograniczona do 12 osób.

Chcąc wesprzeć uczestników i uczestniczki warsztatu w rozpoczęciu własnej praktyki superwizyjnej proponuję w ramach opłaty za szkolenie jedną sesję superwizji indywidualnej.

 

Liczba godzin: 40 godzin zegarowych

Terminy: Dwa weekendowe bloki: 13-15.09; 4-6.10.2024

Godziny pracy: Piątek 9.30-17.30 ; Sobota 9.30-17.30 Niedziela 9-15 (w piątek i sobotę godzinna przerwa).

Miejsce szkolenia: Sala szkoleniowa w centrum Warszawy.

Koszt: 2400 zł plus Vat, dla członków i członkiń SMR 15% zniżki.

 

Wymagania:

Osoby chcące wziąć udział w kursie powinny: 

posiadać przynajmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji,

 ukończyć 80 godzinny kurs mediacyjny,

 opisać  cztery przypadki (w tym dwa z ugodą),

 posiadać przynajmniej 5 letnie doświadczenie pracy z grupami (facylitacja, szkolenia, mediacja)

 

Prowadzący: Konrad Sobczyk

Mediator, superwizor, trener mediacji. Współzałożyciel firmy mediatorzy.pl

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń przygotowujących do roli mediatora/ki. 

Jeden z pionierów superwizji mediacyjnej w Polsce. 

 

Udział w szkoleniu poprzedza rozmowa konsultacyjna z osobą prowadzącą. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt na adres mailowy: k.sobczyk@mediatorzy.pl