Ty inwestujesz w przyszłość, my budujemy jakość dialogu.

Poznaj nasz Zespół

Zespół Ośrodka Mediatorzy.pl to cenieni praktycy z wieloletnim i bogatym stażem, pionierzy w prowadzeniu i upowszechnianiu mediacji w Polsce.

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku działamy w obszarze diagnozy konfliktów, mediacji i moderacji oraz szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji, planowania partycypacyjnego i budowania współpracy.

Wspieramy społeczności, instytucje, organizacje, firmy, rodziny oraz osoby prywatne.

Robert Boch

Mediator, konsultant, trener
telefon : 660439500
email: r.boch@mediatorzy.pl

Agnieszka Olszewska

Politolożka, mediatorka, trenerka   psychoedukacji
telefon : 698922125
email: a.olszewska@mediatorzy.pl

Aleksandra Winiarska

Mediatorka, moderatorka, trenerka
email: a.winiarska@mediatorzy.pl

Maria Glegoła-Szczap

Psycholog kliniczny, mediatorka
telefon : 502214809
email: m.glegola@mediatorzy.pl

Konrad Sobczyk

Mediator, trener,
superwizor mediacji
telefon : 609447761
email: k.sobczyk@mediatorzy.pl

Agata Wrona

Mediatorka, trenerka komunikacji.
telefon : 606681278
email: a.wrona@mediatorzy.pl

Agata Gójska

Doktor socjologii, mediatorka,
trenerka
telefon : 602537017
email: a.gojska@mediatorzy.pl

Dominik Kmita

Pedagog społeczny, mediator.
telefon : 500484691
email: d.kmita@mediatorzy.pl

Członkowie naszego zespołu są wykładowcami akademickimi i współpracownikami szkół wyższych (m.in. Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Łódzkiego). Współpracujemy lub współpracowaliśmy z instytucjami publicznymi (m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska), samorządami (Urząd Miasta St. Warszawy, Urząd Miasta Torunia, Urząd Miasta Łodzi), organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacja Stocznia, Fundacja na Rzecz Wspomagania Wsi, WWF Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków), firmami i organizacjami (m.in. Orlen, Volvo Cars, Centrum Nauki Kopernik, Gemius, PGE EJ, Profile Vox, Prima Polska).

Ogłoszenia

Najnowsze szkolenia, mediacje, warsztaty

Kontakt

Adres do korespondencji i siedziba ośrodka

ul. Wiejska 12A pok.108 (budynek Wydawnictwa Czytelnik),  00-490 Warszawa

Email: biuro@mediatorzy.pl 
Telefon: 609 447 761 lub 660 439 500

Aby wziąć udział w mediacji lub skorzystać z innej oferty Ośrodka, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu uzgodnienia terminu spotkania. 

Adres fakturowania firmy

Mediatorzy.pl sp. z o. o.
ul. Irysa 17, 
05-092 Łomianki

KRS 0000273672, XIV Wydz.Gospodarczy 
REGON 016389505 
NIP 118-15-70-195 
Nr rachunku bankowego Volkswagen Bank Polska 07 2130 0004 2001 0455 1719 0001 
Kapitał zakładowy 60 000 zł

Skontaktuj się z nami