Organizujemy szkolenia otwarte dla przyszłych mediatorów – informację o najbliższych planowanych szkoleniach znajdziesz w zakładce aktualności. 

Prowadzimy także szkolenia zamknięte, przeznaczone dla grup / zespołów zainteresowanych poszerzaniem kompetencji w określonym obszarze (np. budowania wzajemnego zrozumienia, stymulowania pracy nad rozwiązaniami, transformatywnego podejścia do konfliktu). Przygotowujemy programy szkoleniowe „szyte na miarę” organizacji lub zespołu, uwzględniające specyfikę potrzeb uczestników lub sytuacji. 

Mniej zdecydowanych zapraszamy na konsultacje – badanie potrzeb szkoleniowych. Pomożemy skonstruować plan rozwoju umiejętności mediacyjnych dla mediatorów z Twojego ośrodka: propozycje spójnych i wzajemnie ze sobą powiązanych modułów warsztatowych, do realizacji w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej.

Pracujemy w Warszawie, ale możemy również przeprowadzić szkolenie w Twoim mieście.

Superwizja

Superwizja dla mediatorów i mediatorek jest rodzajem wsparcia i doskonalenia codziennej praktyki zawodowej. Pozwala na refleksję nad własnym stylem i sposobem pracy w celu zwiększenia skuteczności, jakości działań zawodowych oraz zachowania psychohigieny.

Korzystając z superwizji:

  • wzbogacasz swój warsztat pracy, czerpiesz  z wiedzy i doświadczeń mediatora/superwizora,
  • zwiększasz świadomość swoich nawyków zawodowych i decydujesz,  które chcesz zmienić, a które chcesz pielęgnować,
  • w bezpiecznych warunkach szukasz i testujesz rozwiązania, które pozwolą na przełamanie impasu w konkretnej mediacji,
  • lepiej rozumiesz siebie i własne zachowania w relacjach ze stronami w mediacji,
  • lepiej rozumiesz strony mediacji i to co się dzieje w relacji między nimi,
  • możesz odreagować stres i zdystansować się do trudnych sytuacji zawodowych.

W pracy superwizyjnej bazujemy na analogicznym do procesu mediacji modelu superwizji wypracowanym przez Johna Haynesa. Poza tym korzystamy m.in. z time-line, dramy, ustawień systemowych. Prowadzimy superwizje indywidualne, dla par i zespołów mediacyjnych oraz superwizje grupowe. Istnieje również możliwość przeprowadzenia superwizji on-line.

Konsultacje dla mediatorów (coaching)

Zapraszamy indywidualnych mediatorów lub pary współpracujące w ko-mediacji do udziału w konsultacjach służących analizie przypadków i rozwojowi umiejętności mediacyjnych.