Mediacja to metoda pracy z konfliktem lub impasem w rozmowach, której celem jest wypracowanie trwałego i akceptowalnego dla stron porozumienia. Pracujemy z parami i rodzinami w związkach formalnych i nieformalnych; w ramach mediacji sądowych i pozasądowych. Prowadzimy mediacje w sprawach międzynarodowych (transgranicznych) i międzykulturowych, np. dla par dwunarodowościowych lub zamieszkujących w dwóch różnych krajach. W naszej praktyce kierujemy się wrażliwością wobec kwestii międzykulturowych, szacunkiem dla różnorodności i gotowością poszukiwania bogactwa w sytuacji odmienności. Organizujemy mediację tak, by uwzględniała praktyczne wyzwania, np. w ramach tzw. mediacji krótkoterminowej – spotkania w jednym długim bloku kilkugodzinnym.

Mediacja to metoda pracy z konfliktem lub impasem w rozmowach, której celem jest wypracowanie trwałego i akceptowalnego dla stron porozumienia.

Pracujemy z parami i rodzinami w związkach formalnych i nieformalnych; w ramach mediacji sądowych i pozasądowych.

Prowadzimy mediacje w sprawach międzynarodowych (transgranicznych) i międzykulturowych, np. dla par dwunarodowościowych lub zamieszkujących w dwóch różnych krajach. W naszej praktyce kierujemy się wrażliwością wobec kwestii międzykulturowych, szacunkiem dla różnorodności i gotowością poszukiwania bogactwa w sytuacji odmienności. Organizujemy mediację tak, by uwzględniała praktyczne wyzwania, np. w ramach tzw. mediacji krótkoterminowej – spotkania w jednym długim bloku kilkugodzinnym.

Mediacja rodzinna w sytuacji rozstania

Pomagamy znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące domknięcia relacji, podziału majątku czy planu opieki rodzicielskiej. 

Mediacja rodzinna w sytuacji rozstania

Pomagamy znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące domknięcia relacji, podziału majątku czy planu opieki rodzicielskiej. 

Mediacja rodzinna dla par, małżeństw i rodzin patchworkowych

Pomagamy w uzgodnieniach dotyczących m.in. opieki nad dziećmi, zarządzania finansami domowymi, organizacji życia rodzinnego w złożonych systemach rodzinnych.

Mediacja rodzinna dla par, małżeństw i rodzin patchworkowych

Pomagamy w uzgodnieniach dotyczących m.in. opieki nad dziećmi, zarządzania finansami domowymi, organizacji życia rodzinnego w złożonych systemach rodzinnych.

Mediacja rodzinna z nastoletnimi dziećmi

Pomagamy rodzinom z nastoletnimi/dorosłymi dziećmi przyjrzeć się konfliktowi i ustalić wspólnie akceptowalne zasady i plany na przyszłość. 

Mediacja rodzinna z nastoletnimi dziećmi

Pomagamy rodzinom z nastoletnimi/dorosłymi dziećmi przyjrzeć się konfliktowi i ustalić wspólnie akceptowalne zasady i plany na przyszłość. 

Mediacja dla firm rodzinnych

Wielkim zasobem firm rodzinnych są więzi i relacje. Niestety, przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej są one również często źródłem napięć i nieporozumień. Mediacja jest inwestycją w rozwój i odblokowanie potencjału organizacji. Ułożenia tego, co rodzinne i tego, co związane z pracą.

Mediacja dla firm rodzinnych

Wielkim zasobem firm rodzinnych są więzi i relacje. Niestety, przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej są one również często źródłem napięć i nieporozumień. Mediacja jest inwestycją w rozwój i odblokowanie potencjału organizacji. Ułożenia tego, co rodzinne i tego, co związane z pracą.

Mediacja spadkowa

Przy wsparciu mediatora można uniknąć sytuacji, kiedy dorobek rodziny staje się dla niej ciężarem i kością niezgody dla następnych pokoleń. Pomagamy wypracować rozwiązania, które pozwolą mądrze wykorzystać pracę i wysiłek włożony w wypracowanie zasobów rodziny oraz umocnią więzi rodzinne. Wspieramy rodziny na etapie uzgodnień dotyczących przygotowania testamentu i wówczas gdy spadek po bliskich staje się przyczyną konfliktu w rodzinie.

Mediacja spadkowa

Przy wsparciu mediatora można uniknąć sytuacji, kiedy dorobek rodziny staje się dla niej ciężarem i kością niezgody dla następnych pokoleń. Pomagamy wypracować rozwiązania, które pozwolą mądrze wykorzystać pracę i wysiłek włożony w wypracowanie zasobów rodziny oraz umocnią więzi rodzinne. Wspieramy rodziny na etapie uzgodnień dotyczących przygotowania testamentu i wówczas gdy spadek po bliskich staje się przyczyną konfliktu w rodzinie.

Konsultacje indywidualne

Nie wiesz, jak zająć się swoim problemem rodzinnym? W trakcie indywidualnych spotkań pomagamy lepiej zrozumieć źródła konfliktu, lepiej rozumieć siebie – swoją rolę i własne reakcje na to, co dzieje się w konflikcie, nazwać potrzeby własne i drugiej strony, by mogły być fundamentem dobrych pomysłów oraz w bezpiecznych warunkach szukać i testować  rozwiązania, które pozwolą na przełamanie impasu.

Konsultacje indywidualne

Nie wiesz, jak zająć się swoim problemem rodzinnym? W trakcie indywidualnych spotkań pomagamy lepiej zrozumieć źródła konfliktu, lepiej rozumieć siebie – swoją rolę i własne reakcje na to, co dzieje się w konflikcie, nazwać potrzeby własne i drugiej strony, by mogły być fundamentem dobrych pomysłów oraz w bezpiecznych warunkach szukać i testować  rozwiązania, które pozwolą na przełamanie impasu.