W obliczu konfliktów lub spodziewanych sporów w związku z planami zagospodarowania, nowymi inwestycjami lub ochroną przyrody – w mieście, gminie, powiecie. Wobec potrzeby stworzenia kompleksowych planów rozwoju, angażujących rozmaitych interesariuszy (np. strategie rozwoju lokalnego).

W przypadku konfliktów pomiędzy osobami lub grupami interesu, np.: konflikty sąsiedzkie, konflikty angażujące wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe, spory z udziałem instytucji publicznych, samorządowych, organizacji pozarządowych lub innych aktorów społecznych.

Pomagamy się porozumieć. W zależności od złożoności problemu, liczby zaangażowanych stron, marginesu czasowego, stopnia zaawansowania sporu – proponujemy różne metody pomocy. 

Moderacja (facylitacja) spotkań

Planujesz konsultacje społeczne i chcesz, by spotkania z mieszkańcami były efektywne? Chcesz stworzyć warunki do dobrego dialogu mimo trudnego problemu, wobec którego stoi grupa sąsiadów czy lokalna społeczność? Planujesz spotkanie z udziałem dużej liczby interesariuszy i chcesz, by udało się w jego trakcie wypracować realistyczne konkluzje?

Pomagamy prowadzić spotkania zespołów, grup formalnych i nieformalnych, społeczności lokalnych czy wspólnot. Prowadzimy spotkania tak, aby utrzymać dobrą atmosferę, zaangażować uczestników, wspierać analizę problemu z różnych punktów widzenia czy stymulować kreatywność w wypracowywaniu nowych rozwiązań i dążenie do porozumienia. Pomagamy usłyszeć siebie nawzajem, podjąć dobre decyzje i osiągnąć konsensus.

Zobacz, co możemy razem zrobić.

Konsultacje społeczne

Pomagamy zorganizować najlepsze forum włączania opinii mieszkańców i współdecydowania. Proponujemy konkretne narzędzia w oparciu o rzetelną diagnozę potrzeb i analizę celów. Doradzamy, organizujemy i prowadzimy konsultacje w różnorodnych formach.  

Mediacja w konfliktach sąsiedzkich i społecznych

Gdy samodzielnie prowadzone rozmowy osiągają impas lub gdy Ty, Twoi sąsiedzi, organizacja lub lokalna społeczność potrzebuje bezpiecznego forum i wspólnych zasad dialogu, które pozwolą szukać realistycznych rozwiązań – potrafimy pomóc.

Pomagamy przyjrzeć się problemowi z nowej perspektywy, dbamy, aby wszystkie racje zostały wypowiedziane i wysłuchane, wspieramy strony w przedyskutowaniu różnych aspektów sytuacji i znalezieniu z niej wyjścia, które dla każdego z uczestników będzie zadowalające, sensowne i uczciwe.

Szkolenia

Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem i opracowujemy szkolenia „szyte na miarę”. Prowadzimy szkolenia, m.in. na temat organizacji konsultacji społecznych, moderowania spotkań, rozumienia konfliktów społecznych, pracy z grupami. Współpracujemy z samorządami lokalnymi, lokalnymi partnerstwami czy ruchami społecznymi. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, jak możemy być pomocni.

Superwizja

Pomagamy zespołom i grupom projektowym zidentyfikować i utrwalić korzystne zachowania i mechanizmy usprawniające działania. Wspieramy w nazwaniu problemów, znalezieniu i wdrożeniu efektywnych rozwiązań. Współpracujemy m.in. z zespołami odpowiedzialnymi za konsultacje społeczne w gminach oraz organizacjami i koalicjami organizacji prowadzącymi projekty społeczne.