Konflikty w organizacji blokują jej rozwój, potencjał i efektywność. 

Pomagamy to zmienić. 

Współpracujemy z instytucjami, firmami, organizacjami społecznymi, czy podmiotami ekonomii społecznej. Dużymi i kilkuosobowymi; o ugruntowanej pozycji,  jak i rozpoczynającymi swoją działalność. 

Pomagamy przyjrzeć się problemowi z nowej perspektywy, dbamy, aby wszystkie racje zostały wypowiedziane i wysłuchane, wspieramy strony w przedyskutowaniu różnych aspektów sytuacji i znalezieniu z niej wyjścia, które dla każdego z uczestników będzie zadowalające, sensowne i uczciwe.

Mediacje w działalności społecznej

Pomagamy w rozwiązywaniu konfliktów w partnerstwach i koalicjach organizacji – formalnych i nieformalnych, w przypadku napięć w realizacji wspólnych projektów, podczas zakładania organizacji i w cyklu jej życia.

Mediacje gospodarcze

Prowadzimy mediacje w sporach gospodarczych, np. w przypadku nie dotrzymania warunków umowy, wadliwego towaru, nieterminowych spłat, lecz również podziałów i przejęć firm. Na zasadach umownych lub w ramach mediacji sądowych.

Mediacje wewnątrz organizacji

W konfliktach wewnątrz organizacji, sporach między pracownikami a przełożonymi, w sprawach z zakresu prawa pracy, mobbingu, dyskryminacji oraz w procesach zarządzania zmianą. 

Moderowanie spotkań

Planujesz spotkanie zespołu? Chcesz by było jak najbardziej efektywne? A może obawiasz się, że każdy z uczestników będzie ciągnął w swoją stronę? Że znowu trudne tematy zostaną zamiecione pod dywan? Albo że spotkanie skończy się otwartym konfliktem?

Lub że nie dojdziecie do konkluzji, bo problem jest zbyt skomplikowany? 

Prowadzimy spotkania, których celem jest rozwiązanie problemów, służące planowaniu strategii i wiele innych; w doraźnych pracach grup roboczych i systematycznych procesach uzgodnień wewnątrz organizacji. 

Prowadzimy spotkania tak, aby utrzymać dobrą atmosferę, zaangażować uczestników, wspierać analizę problemu z różnych punktów widzenia czy stymulować kreatywność w wypracowywaniu nowych rozwiązań i dążenie do porozumienia. Pomagamy usłyszeć siebie nawzajem, podjąć dobre decyzje i osiągnąć konsensus.

Dispute System Design

Pomagamy w tworzeniu Systemów Zarządzania Sporami (Dispute Systems Design) poprzez wypracowanie zintegrowanych mechanizmów i narzędzi służących rozwiązywaniu powtarzających się konfliktów w organizacji.

Diagnozujemy organizację oraz pomagamy we wspólnym opracowaniu, wdrożeniu i ewaluacji efektywnych metod zapobiegania konfliktom oraz wczesnej interwencji, zanim spór osiągnie fazę poważnej eskalacji, narażając organizację na wysokie koszty w różnych obszarach.

Conflict Coaching

Pomagamy w rozwoju indywidualnych umiejętności komunikacyjnych oraz kompetencji dotyczących radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Celem jest wsparcie konkretnej osoby i osiągnięcie celów ustalonych wraz z coachem.

Kontrakt współpracy

Wspieramy zdefiniowanie i przełożenie na konkretne zasady potrzeb komunikacyjnych wewnątrz organizacji. Kontrakt jest zawierany pomiędzy pracownikami a przełożonymi czy grupami pracowników (np. działami). Jest niezbędny na początku i przydatny w trakcie pracy. Polega na zdefiniowaniu trzech obszarów komunikacji wewnątrz organizacji, mianowicie: „co, kto i jak?”.

Superwizja zespołu

Pomagamy zespołom i grupom projektowym zidentyfikować i utrwalić korzystne zachowania i mechanizmy usprawniające współpracę. Wspieramy w nazwaniu problemów, znalezieniu i wdrożeniu efektywnych rozwiązań. 

Szkolenia dla firm i organizacji

Opracowujemy szkolenia „szyte na miarę”. Skontaktuj się, aby sprawdzić, jak możemy wzmocnić jakość współpracy w Twojej organizacji.