Picture of Agata Gójska

Agata Gójska

Doktorka socjologii, mediatorka, trenerka umiejętności społecznych. Adiunktka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów społecznych i partycypacji społecznej. Prowadzi mediacje, m.in. w konfliktach dotyczących zagospodarowania przestrzennego i ochrony przyrody, organizuje i prowadzi konsultacje społeczne i inne formy włączania interesariuszy. Szkoli w zakresie rozwiązywania konfliktów społecznych i wspomagania uzgodnień w złożonych systemach społecznych.

W czasie wolnym biega, chodzi po górach lub czyta.

Specjalizacja: społeczność, firmy i organizacje

Picture of Agata Gójska

Agata Gójska

Doktorka socjologii, mediatorka, trenerka umiejętności społecznych. Adiunktka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów społecznych i partycypacji społecznej. Prowadzi mediacje, m.in. w konfliktach dotyczących zagospodarowania przestrzennego i ochrony przyrody, organizuje i prowadzi konsultacje społeczne i inne formy włączania interesariuszy. Szkoli w zakresie rozwiązywania konfliktów społecznych i wspomagania uzgodnień w złożonych systemach społecznych.

W czasie wolnym biega, chodzi po górach lub czyta.

Specjalizacja: społeczność, firmy i organizacje