To my tworzymy ten zespół

Robert Boch

Mediator, konsultant i trener. Pracuje nad rozwojem komunikacji oraz zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów od końca XX wieku. Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i Szwedzkiego Forum Mediacji. Absolwent Gothenburg University. Współpracuje z wieloma uczelniami, stale prowadzi praktyczne zajęcia z negocjacji i mediacji na Uniwesytecie SWPS. Wspiera mediacyjnie, szkoleniowo i konsultacyjnie osoby prywatne, organizacje i firmy. W wolnych chwilach komponuje muzykę i gra na gitarze, maluje, fotografuje i pisze, bo lubi różne formy sztuki. r.boch@mediatorzy.pl

 660 439 500
a

Maria Glegoła-Szczap

Mediatorka i psycholog kliniczny (Wydział Psychologii UW). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu problemów rodziny (IPSiR UW) i psychologii sądowej (UŚ) oraz kurs terapii krótkoterminowej BSFT i ekologicznej terapii rodzin. Członkini założycielka Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz jego vice-prezeska w latach 2006-2010. Rekomendowana trenerka SMR i superwizorka mediacji. Autorka wielu publikacji dotyczących mediacji rodzinnej. Specjalistka z zakresu diagnozy problemów małżeńskich i wychowawczych; od lat współpracuje z Fundacją "Dajemy Dzieciom Siłę". 

502 214 809

Agata Gójska

Doktor socjologii, mediatorka, trenerka umiejętności społecznych. Adiunktka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowczyni Uniwesytetu SWPS. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów społecznych i partycypacji społecznej. Prowadzi mediacje, m.in. w konfliktach dotyczących zagospodarowania przestrzennego i ochrony przyrody, organizuje i prowadzi konsultacje społeczne i inne formy włączania interesariuszy. Szkoli w zakresie rozwiązywania konfliktów społecznych i wspomagania uzgodnień w złożonych systemach społecznych. W czasie wolnym biega, jeździ na rowerze albo uprawia jarmuż.

602 537 017

Agnieszka Olszewska

Mediatorka, psychoterapeutka, trenerka umiejętności społecznych. Członkini zespołu klinicznego Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, konsultacjach okołorozstaniowych, mediacji miedzykulturowej i partycypacji społecznej. Członkini Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów mediacji oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W czasie wolnym zanurza się w baśniach, literaturze fantasy i kontempluje przyrodę.

a.olszewska@mediatorzy.pl
698 922 125

Konrad Sobczyk

Mediator, superwizor, konsultant, facylitator, trener umiejętności rozwiązywania konfliktów. Mediacyjnie i superwizyjnie ukształtowany w Berlinie i Heidelbergu. Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i MiKK e.V. Specjalizuje się w pracy z firmami, organizacjami i rodzinami. W wolnych chwilach gra na akordeonie i spaceruje wzdłuż rzek.

Agata Wrona

Mediatorka, trenerka komunikacji i rozwoju osobistego. Absolwentka studiów podyplomowych na WPiA na UW oraz Szkoły Trenerów Metrum. Mediuje w sprawach rodzinnych i organizacyjnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie umiejętności "miękkich" dla dorosłych, młodzieży i dzieci. W czasie wolnym śpiewa, gra na akordeonie i pielęgnuje ogrody.

a.wrona@mediatorzy.pl
606 681 278

Dominik Kmita

Pedagog społeczny, mediator. Członek zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci, trener Instytutu Komeńskiego. Ukończył w 2018 r. Podyplomowe Studia Negocjacji i Mediacji na WPiA UW. W wolnym czasie dba o rośliny, by pięknie rosły w ogrodzie.

d.kmita@mediatorzy.pl
500 484 691

Aleksandra Winiarska

Mediatorka, moderatorka, trenerka rozwiązywania konfliktów. Doktor socjologii, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami społecznymi, prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz procesy partycypacji społecznej we współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami publicznymi. Z wykształcenia jest również kulturoznawczynią w zakresie stosunków międzykulturowych, specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów w sytuacji zróżnicowania kulturowego. W czasie wolnym czyta literaturę faktu i piecze jabłka z cynamonem. a.winiarska@mediatorzy.pl

SUPERWIZORKA ZESPOŁU

Dagmar Lägler

Adwokatka w sprawach rodzinnych, mediatorka, superwizorka, trenerka mediacji i superwizji. Mediacje prowadzi od 1998. Jest wpisana na listy mediatorów, trenerów, superwizorów dwóch największych niemieckich organizacji mediacyjnych BAFM (Bundesarbeitsgemeinschaft Familienmediation) i BM (Bundesverband Mediation). Mediatorka w projekcie “Mediacja w międzynarodowych konfliktach dotyczących opieki nad dziećmi” MiKK e.V. Prowadzi własną praktyką oraz na stałe współpracuje z Instytutem Mediacji w Heidelbergu. Od kilku lat skutecznie uczy się języka polskiego. Kocha Kraków.

WSPÓŁPRACOWNICY

Marcin Boruc

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem, na co dzień związany z Kancelarią Prawną Chadbourne & Parke. Mediator w sprawach gospodarczych.